NEWS

Zabezpiecz dokumenty i nośniki danych
przed pożarem

NEWS26.09.2017

Sejfy ISS spełniają rygorystyczne normy sejfów ognioodpornych

Myśląc o zabezpieczeniu istotnych dla nas dokumentów czy nośników danych przed oczami pojawia się nam zwykle sejf, w którym tego typu materiały można w spokoju zdeponować. Ale czy taki sejf jest tak samo trudny do sforsowania dla złodzieja, jak i dla żywiołu? 
Ten aspekt jest często pomijany, a przecież wystarczy zwrócić uwagę, że już przy temperaturze 50°C nośniki danych mogą ulec destrukcji a przechowywany na nich materiał będzie praktycznie niemożliwy do odzyskania (dla dokumentów papierowych jest to 170°C). Warto więc dobrać sejf nie tylko zabezpieczający przed kradzieżą, co w równej mierze przed pożarem. 
 
Przy doborze takiego sejfu wartością, która przede wszystkim powinna przyciągnąć naszą uwagę, jest tzw. “odporność ogniowa”, czyli zdolność sejfu do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Jej miarą jest wyrażony w minutach czas, od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia określonej temperatury wewnątrz sejfu. 
 
Wytyczne dotyczące sejfów ognioodpornych regulują dwie normy: EN 15659 oraz EN 1047-1. Podczas testów zgodnych z pierwszą normą sejfy naszego partnera nagrzewane są w piecu zgodnie z krzywą temperaturową do temperatury 840°C, odpowiednio w okresie 30 minut (LFS30P) i 60 minut (LFS60P). W trakcie nagrzewania temperatura wewnątrz sejfu monitorowana jest w krytycznych miejscach. Natomiast podczas testów normy EN 1047-1 następuje nagrzewanie sejfu wraz z piecem do temperatury 1090°C,  w czasie odpowiednio 60 minut (klasa S60P) lub 120 minut (klasa 120P). Temperatura wewnątrz sejfu jest monitorowana nie tylko w trakcie nagrzewania co również w okresie schładzania, które wynosi nawet do 24 h. Ponadto sejfy poddawane są zrzutowi z wysokości 9 metrów – co ma symulować walący się w trakcie pożaru strop, oraz monitoruje się w nich maksymalny wzrost wilgotności powietrza do 85% (wartość graniczna istotna dla bezpieczeństwa przechowywania nośników danych). 

Produkty ISS spełniają wymogi obu norm, a ponadto stosuje się w nich specjalny system uszczelek, który chroni dane przed chwilowym nadmiarem wody, w trakcie gaszenia pożaru.  

 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, gdzie prezentujemy jak wygląda sejf po pożarze!