NEWS

Rada Programowa Wydziału Elektrycznego w Czarnym Domu

NEWS31.10.2018

Rada Programowa Wydziału Elektrycznego w APA Smart

Posiedzenie otworzył prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych i, po zaprezentowaniu składu Rady Programowej, wręczył nominacje nowym członkom tego organu. Dziekan przedstawił również dotychczasowe działania Rady i plany na najbliższą przyszłość.

Następnie uczestnicy obejrzeli specjalnie przygotowane na tę okazję wystąpienie wideo Prezesa Zarządu APA Group pana Artura Pollaka, który nakreślił ramy dalszej współpracy z Wydziałem Elektrycznym oraz przybliżył kolejne etapy rozwoju technologii Industry 4.0. Profil i działalność firmy APA zaprezentowała natomiast pani Aleksandra Latocha – Koordynator Działu Marketingu.

W dalszej kolejności członkowie Rady Programowej mieli oczywiście możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami automatyki obiektowej najbardziej inteligentnego budynku w Polsce. Największe wrażenie na uczestnikach zrobiła sala kinowa oraz taras dachowy z miejscem do rekreacji, ekologiczną szklarnią oraz ulem zamieszkałym przez rodzinę pszczół.

Po zakończeniu części prezentacyjnej uczestnicy wymieniali doświadczenia, prowadząc ożywione dyskusje.