Vision BMS

Komercyjne innowacje

APA Smart banner small photo
APA Smart banner small photo
APA Smart banner small photo

Kontroluj swój biznes

Vision BMS (Building Management System) - optymalizacja kosztów utrzymania budynku!
To scentralizowany system zarządzania nieruchomością, jej komfortem, oświetleniem oraz bezpieczeństwem.

APA Smart banner small photo

Przewaga dzięki integracji

Dajemy Ci wygodne narzędzie do samodzielnego zarządzania nieruchomością, bez udziału zewnętrznych specjalistów.
Vision BMS to system otwarty, który obsługuje większość protokołów oraz współpracuje ze wszystkimi podsystemami i urządzeniami automatyki budynkowej dostępnymi na rynku.
Łączymy wiele wyspecjalizowanych systemów w jeden sprawny organizm.

Nikt i nic nie umknie Twojej uwadze

Spadająca kropla tworzy jezioro - kontroluj każdą z nich

APA Smart banner small photo

Tnij koszty - systematycznie i systemowo

VISION BMS, poprzez inteligentne sterowanie, obniża koszty eksploatacyjne budynku ograniczając zużycia energii elektrycznej, ogrzewania i innych mediów.

APA Smart banner small photo
APA Smart banner small photo

Dostosuj system do swoich potrzeb

Funkcjonalności VISON BMS zależą wprost od potrzeb użytkownika. Dobrze skonfigurowany system uwalnia od uciążliwych operacji powtarzanych każdego dnia, generuje zyski finansowe i czasowe.

APA Smart banner small photo

Komfort & harmonia

APA photo

Partnerzy związani z daną wizją