projektowanie i pomiary

Nyquista Acoustic Design

APA Smart banner small photo
APA Smart banner small photo
APA Smart banner small photo

Każdy projekt Nyquista jest niepowtarzalny

APA Smart banner small photo

Projektowanie akustyki

Nyquista Acoustic Design to także biuro projektowe, specjalizujące się w akustyce wnętrz, akustyce budowlanej oraz akustyce wielkopowierzchniowej. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy naszych akustyków i architektów, tworzymy unikatowe projekty.

niestandardowe projekty

unikatowy design

pomiary i symulacje

wieloletnie doświadczenie

APA Smart banner small photo

Konsultacje i audyt akustyczny

Nyquista oferuje konsultacje na każdym etapie projektu. Przeprowadza kontrole w zakresie poprawności projektów architektonicznych i wykonawczych pod kątem akustyki oraz ocenę skuteczności poszczególnych rozwiązań. Sprawuje również nadzór nad poprawnością wykonanych prac budowlanych.

APA Smart banner small photo
APA Smart banner small photo

Pomiary akustyczne

Każdy projekt akustyczny powinien być poparty odpowiednimi założeniami, symulacjami oraz pomiarami akustycznymi. Nyquista przeprowadza pomiary akustyczne, zgodne z metodyką akredytowaną, obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi normami PN i ISO, przepisami prawa oraz wymogami projektowymi i inwestora.

APA Smart banner small photo

Komfort & harmonia

APA photo

Partnerzy związani z daną wizją