Prawdziwe dane

Stworzenie inteligentnego domu, biura czy fabryki to duży koszt. Zanim go poniesiesz sam sprawdź, jak w praktyce sprawdzają się nasze rozwiązania.

Energia elektryczna

Odczyt aktualnych wartości zużycia energii przez system i wykrycie przekroczenia stanu dopuszczalnego daje możliwość automatycznego reagowania na zaistniałe nieprawidłowości.

Zużycie energii

Każda zużyta kilowatogodzina energii elektrycznej przekłada się na konkretne pieniądze. Dzięki narzędziom porównawczym, masz możliwość prognozowania zużycia energii w najbliższych miesiącach i latach na podstawie zebranych danych historycznych.

Fotowoltaika

System ułatwi automatyczne przełączenie obwodów w zależności od potrzeb mieszkańców budynku tak aby, jak najwięcej pozyskanej energii zostało wykorzystane.

Zwrot z inwestycji

Możesz śledzić zużycie mediów całego budynku w jednym centralnym punkcie, ale też wiedzieć kiedy jest ono zbyt duże. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, system informuje o tym odpowiednie osoby oraz sam podejmuje działania.