FlexES Control Esser by Honeywell

BW_obrazek_wyrozniajacy copy

Draftel

APA Smart banner small photo
APA Smart banner small photo
APA Smart banner small photo

Intuicyjne bezpieczeństwo i ergonomia

FlexES Control to zupełnie nowa architektura sprzętowa, wyposażona w 100% w nowe podzespoły, zbudowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych komponentów i technologii. Nowa generacja zapewnia pełną kompatybilność z siecią central, pętlami dozorowymi i wszystkimi urządzeniami starszych generacji systemów Esser. Architektura FlexES Control pozwala – dzięki pełnej skalowalności i modułowości – dopasować obudowę centrali do potrzeb każdego obiektu i projektu.

APA Smart banner small photo

Centrala sygnalizacji, która wyznacza nowe standardy ergonomii i przejrzystości

Zespół obsługi FlexES Control został opracowany z myślą o zapewnieniu maksimum ergonomii obsługi i najwyższej czytelności wyświetlanych informacji, przy jednoczesnym zachowaniu podobnego układu przycisków, wskaźników i funkcjonalności. Na 5,7 calowym wyświetlaczu istnieje możliwość pokazywania indywidualnego loga klienta, a wkrótce planowane jest stworzenie możliwości wyświetlania np. planu budowy w celu zapewnienia szybkiej lokalizacji zagrożenia.

Nowy zespół obsługi jest wykonany w technice Night Design, co oznacza podświetlanie tylko aktywnych przycisków i wskaźników na danym poziomie dostępu. To znacznie upraszcza i zwiększa efektywność obsługi. Zespół obsługi zawiera pięć dowolnie programowalnych klawiszy funkcyjnych. Pozwalają one na wprowadzenie dodatkowych funkcji specjalnych dla indywidualnego klienta, umożliwiając w ten sposób szersze zastosowanie central. Nie będzie to już wyłącznie system sygnalizacji pożarowej, ale również system kontrolujący oświetlenie lub klimatyzację danego obiektu.

Moduł zasilacza centrali jest jednostką inteligentną – programowalną, która precyzyjnie mierzy parametry akumulatorów i która pozwala na automatyczne obliczenie bilansu prądowego centrali w programie tools8000 na podstawie pomierzonych wartości prądu w stanie alarmu i dozoru. Jako jednostka elastyczna w konfiguracji centrala może być wyposażona nawet w 3 moduły zasilacza pracujące kaskadowo w układzie pętli.

Funkcjonalna, modułowa budowa centrali

Niezawodność redundancji awaryjnego procesora

Pełna kompatybilność wsteczna i do przodu

Duży kolorowy 5.7 calowy wyświetlacz graficzny

APA Smart banner small photo

Redundancja

Centrala FlexES Control, wyposażona jest w awaryjny tryb pracy, dzięki któremu przy awarii procesora, pamięci konfiuracji i innych poważnych usterkach, centrala nadal zdolna jest do odbierania sygnałów alarmowych z urządzeń pętlowych, ich sygnalizacji operatorowi i automatycznego przesyłania do PSP.

APA Smart banner small photo
APA Smart banner small photo

Nowoczesny wygląd obudowy

Obudowa centrali sygnalizacji pożaru FlexES jest dostępna w różnych wersjach. Do rozbudowy systemu rodzaje obudowy są dostępne od 5 do 18 modułów. Centrala sygnalizacji pożarowej może zostać skonfigurowana jako samodzielna centrala lub pracować w sieci essernet.

APA Smart banner small photo

Komfort & harmonia

APA photo

Partnerzy związani z daną wizją